24-H-10 พระคู่บ้าน

24-H-10 พระคู่บ้าน

Be the first to review this product

มี สินค้า

รายละเอียด:

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝนพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยในกรอบไม้สวยงาม (ขนาดโดยประมาณ กว้าง 9.5 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว)
฿2,000.00